Om oss

Zync är sälj- och marknadskonsulter [CRM och verksamhetsutveckling] med fokus på operativa, taktiska och strategiska frågor. Vi inför eller utvecklar befintliga CRM-system samt har resurser som sitter hos kund för att driva det interna förändringsarbetet.

Sammanträde, Zync Ansikten

Vi hjälper våra kunder att förenkla och effektivisera sin försäljnings, marknadsförings- och eftermarknadsfunktion. Detta med hjälp av en rad olika tjänster och verktyg. Beroende på behov och önskemål tar vi fram ett nytt eller modifierat arbetssätt, nya eller modifierade verktyg och system samt stöttar våra kunder i förändringsprocessen på både kort och lång sikt.

Ofta behöver våra kunder hjälp att implementera ett nytt CRM-system men lika ofta behöver man utveckla ett befintligt system som inte tillräckligt stödjer önskat arbetssätt.

Ibland så behöver man även en resurs som kan hjälpa till som kundintern projektledare för att driva förändringsarbetet. Det kan vara analys, struktur, beteendeförändring men även att faktiskt driva upphandlingen av nya systemstöd. Här har vi resurser som normalt sitter hos kund och agerar som en naturlig del i kundens verksamhet.

Utmaningarna är olika, behoven skiljer sig åt. Vi har lång erfarenhet att hjälpa svenska och internationella kunder att få bättre struktur och regelverk för hur ovanstående funktioner kan förbättras.

Vårt uppdrag är att ta tillvara på den kunskapen och erfarenhet som finns inom respektive verksamhet, fastställa mål som leder till ökad produktivitet, tillväxt och att företaget når sina övergripande mål. Med hjälp av våra metoder och verktyg skapar vi tillsammans med våra kunder de bästa förutsättningarna för att lyckas.

Vi har arbetat med dessa frågor sedan tidigt 90-tal och har gjort ca 300 förbättringsprojekt inom en rad olika företag och branscher. Alla som arbetar på Zync har gedigen erfarenhet av eget operativt arbete inom både små- och stora organisationer.

Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Kalmar.