Inwido har valt att fortsätta samarbetet med Zync

2016-08-15
Stolar

Inwido implementerade Microsoft Dynamics CRM för sin säljorganisation inom retail under 2015. Nu har Zync fått förnyat förtroende att utveckla ärendehantering (eftermarknad).

Inom projektet finns två spår, ett för kundservice och reklamationshantering där uppdraget är en PoC (Proof of Concept) kring hur Microsoft Dynamics CRM kan användas för att supportera kundtjänstpersonal med portalintegration mot Microsoft Portal. 

Det andra steget är att stödja Inwido i arbete med villaofferter mot privatmarknad.

För mer information om Inwido vänligen besök www.inwido.se.

Kontaktinformation:

Konsult:
Stefan Simonsson

+46 (0)703-784475
stefan.simonsson@zync.se

Konsult:
Daniel Evers

+46 (0)708-406700
daniel.evers@zync.se

Växel: 

+46 (0)10 330 03 20
info@zync.se