HMS väljer Zync för ärendehantering i Microsoft CRM

2017-02-06
Crm

Som en del att förbättra sitt eftermarknadsarbete utökar HMS användningen i plattformen.

Zync hjälper HMS att sätta flöde och logik samt genomföra analys och utveckling. I projektet ingår även integration mot portallösning.

Kontaktinformation:

Konsult:
Daniel Evers
+46 (0)708-406700
daniel.evers@zync.se

Växel:
+46 (0)10 330 03 20
info@zync.se